A l’actualitat hi ha un boom d’ofertes de feina on es busca programador, perfils com web frontend developer, backend developer, dissenyador web, desenvolupador d’aplicacions (ja sigui Android, Swift), programadors Java, etc. omplen els portals de feina.

Els requisits a la majoria de casos són elevats, es necessiten professionals ben formats, de vegades les condicions ofertades són millorables, però a més hi ha un problema, les ofertes costen de cubrir, perquè es demana formació específica i experiència.

Precisament pel tema de la formació saber què estudiar per ser programador és imprescindible per a tenir èxit si estem buscant feina al sector.

En primer lloc comentar que lo millor seria optar per formacions oficials, ja que necessitarem una base:

Graus:

Grau en enginyeria Informàtica:
És possiblement la base, però existeixen altres més específics si el que volem és dedicar-nos a la programació.

Grau Multimèdia:
En aquest grau tindràs un visió més global del món de les nves tecnologies, el disseny gràfic i la programació, possiblement tocaràs més temes a banda de la programació, però es complementen perfectament.

Grau en enginyeria en tecnologies de la informació:
Molt enfocat al disseny i programació.

Grau de Tècniques de Desenvolupament d’Aplicacions Web i Mòbils:
És un dels últims graus en posar-se en marxa i és segurament el més complet que es presenta a l’actualitat per poder-se dedicar a programar, tot un encert.

Cicles Formatius:

Administració de Sistemes Informàtics:
Aquest cicle està molt enfocat als sistemes i a les xarxes, tot i que hi ha alguna assignatura dedicada a la programació, pot suposar una base, però no és el millor dels cicles si realment vols ser programador, de totes maneres hi ha un bon grapat de professionals que amb aquesta formació amb algun complement més s’han acabat dedicant.

Desenvolupament d’Aplicacions Web:
És un cicle que està dedicat a la progeamació d’aplicacions web, és a dir els llenguatges pensats per al disseny i la programació d’aplicacions web.

Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma:
De la mateixa manera que l’anterior, té l’objectiu de formar als programadors del futur, però en aquest cas sense distingir entre web i mòbil.

Qualsevol dels dos cicles són ideals.

Certificat de professionalitat en Desenvolupament d’Aplicacions amb tecnologies web:
És una formació oficial, la formació professional ocupacional també permet poder tenir una certa formació, en aquests estudis trobem un itinerari semblant al que trobaríem al de cicle de desenvolupament d’aplicacions web.

Postgraus i màsters

Les universitats proposen diferents postgraus i màsters que permeten a aquells titulats en graus de diferents tipus aprendre a programar.

BootCamp

Degut a la manca de programadors qualificats han sorgit diferents alternatives (no oficials) amb l’objectiu de preparar als professionals en diferents llenguatges.

Un bootcamp és un curs intensiu (ja sigui on-line o presencial) que prepara d’una manera pràctica, formant futurs professionals.

Tot i no ser titulacions oficials, pel seu contingut i itineraris pot resultar una alternativa més o menys vàlida per trobar feina, al menys per poder tenir uns coneixements avançats.